Vas PremVas Prem je gručasta slemenska vas na severovzhodnem delu Brkinov in ima vse značilnosti brkinske arhitekture.

Premska župnijska cerkev, znana po poslikavah Toneta Kralja.

Rojstna hiša Dragotina Ketteja.

Poleg številnih naravnih skrivnosti so tu tudi studenci in vodnjaki, ki so imeli v preteklosti pomembno vlogo. Prebivalci so v preteklosti studence in vodnjake uporabljani za pridobivanje pitne vode.