Objavljeno na: 31 maja, 2022 Objavil: Alessandro Leban Komentarji: 0

Po zapisih cerkvene kronike je to že tretja cerkev na istem mestu. Stara cerkev in duhovnija je bila ustanovljena okoli leta 1633, kar nam priča vzidana plošča z grbom plemičev Oberburg. Nad cerkvenimi vrati je letnica dozidave iz leta 1658. Za sedanjo cerkev je bil položen temeljni kamen leta 1866, pod tedanjim župnikom Matejem Frelihom, ki se je lotil zidave velike farne cerkve sv. Helene in jo že v dveh letih z velikimi napori faranov tudi dokončal.

Pozidana je v psevdoromanskem slogu z izrazitimi baročnimi značilnostmi. Na glavnem oltarju je slika sv. Helene, delo slikarja P. Kumla iz leta 1856. Ohranjen je le spodnji del tega oltarja, zgornji del pa je bil prenovljen ob gradnji nove cerkve. Cerkev je zelo znana po poslikavah slikarja Toneta Kralja iz leta 1921 v notranjosti cerkve. V stranski niši sta ladji z motivi Marijinega oznanjenja, svetega Cirila in Metoda in drugimi motivi.